De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.

Mahatma Gandhi